Làm 100gr đỗ xanh thì thu được bao nhiêu gam giá đỗ thành phẩm?

Hỏi đápDanh mục đơn: Cách làm giá đỗLàm 100gr đỗ xanh thì thu được bao nhiêu gam giá đỗ thành phẩm?
Vô danh hỏi 2 năm trước

Làm 100gr đỗ xanh thì thu được bao nhiêu gram giá đỗ thành phẩm?

1 Answers
Ghiền giá đỗ Nhân viên trả lời 1 năm trước

Sản lượng giá phụ thuộc vào phương pháp và kinh nghiệm làm giá đỗ của bạn nhé,
Các phương pháp th công: 100gr đỗ thu được khoảng 300gr-500gr giá đỗ
Sử dụng các loại máy làm giá đỗ chuyên dụng: 100gr đỗ thu được khoảng 500gr đến 800gr giá đỗ

Your Answer

9 + 11 =