Làm 100gr đỗ xanh thì thu được bao nhiêu gam giá đỗ thành phẩm?

Hỏi đápDanh mục đơn: Cách làm giá đỗLàm 100gr đỗ xanh thì thu được bao nhiêu gam giá đỗ thành phẩm?
Vô danh hỏi 2 năm trước

Làm 100gr đỗ xanh thì thu được bao nhiêu gram giá đỗ thành phẩm?

1 Answers
Ghiền giá đỗ Nhân viên trả lời 12 tháng trước

Sản lượng giá phụ thuộc vào phương pháp và kinh nghiệm làm giá đỗ của bạn nhé,
Các phương pháp th công: 100gr đỗ thu được khoảng 300gr-500gr giá đỗ
Sử dụng các loại máy làm giá đỗ chuyên dụng: 100gr đỗ thu được khoảng 500gr đến 800gr giá đỗ

Your Answer

2 + 15 =